Budujeme velkou skupinu věřitelů Malina Group, jejichž zájmy budeme hájit. 

Mgr. Lucie Dufková

advokátní kancelář

Potřebujete konzultaci s advokátem?

+420 608 513 855

Ceník služeb

Hodinová odměna:

2.000,-Kč – 3.500,-Kč za hodinu + DPH dle složitosti případu

konkrétní částka Vám bude sdělena při úvodní konzultaci
cena úvodní konzultace 1.500,-Kč + DPH za každou započatou půl hodinu

Úkonová odměna:

je sjednána za zpracování konkrétního úkonu právní služby, např. za sepis smlouvy apod.

Podílová odměna:

v některých případech se lze dohodnout též na odměně vyjádřené podílem na úspěchu ve věci

Paušální odměna:

v rámci dlouhodobější spolupráce a pravidelnosti poskytování právních služeb nabízíme zvýhodněné balíčky

Balíček Mini

5 hodin / měsíčně
2300,-Kč / za hodinu

11.500,- Kč měsíčně bez DPH

Balíček Basic

15 hodin / měsíčně
2000,-Kč / za hodinu

30.000,- Kč měsíčně bez DPH

Balíček Premium

30 hodin / měsíčně
1.500,-Kč/ za hodinu

45.000,- Kč měsíčně bez DPH

Odměna za ověření pravosti podpisu:

80,-Kč

Odměna za konverzi listin:

35,-Kč / stránka

Vedle odměny jsou klientovi účtovány hotové výdaje spojené s poskytovanými právními službami (např. soudní a správní poplatky, cestovní náhrady, náklady na překlady a znalecké posudky). Jsme plátci daně z přidané hodnoty.

Odměna za advokátní úschovu

 

  • 3.600,-Kč do částky 500.000 Kč úschovy
  • 3.600,-Kč + 0,4 % z přebývající částky nad 500.000 Kč až do částky 1.000.000 Kč úschovy
  • 5.600,-Kč + 0,2 % z přebývající částky nad 1.000.000 Kč až do částky 10.000.000 Kč úschovy
  • 23.600,-Kč + 0,1 % z přebývající částky nad 10.000.000 Kč

Náklady spojené s poskytnutím advokátní úschovy: 500,- Kč
(zejména se jedná o náhradu nákladů spojených se založením advokátního spisu k advokátní úschově podle této Smlouvy, dále s náhradou nákladů na zpracování této Smlouvy, dále s povinností archivace a následné skartace spisu stanovenou právními předpisy).
Při vyšších objemech advokátních úschov lze sjednat speciální zvýhodněnou cenu

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Advokátem přijaté finanční prostředky jsou po celou dobu advokátní úschovy složeny na zvláštním bankovním účtu advokáta u bankovního ústavu MONETA Money Bank, a.s  zcela odděleně od jiných finančních prostředků advokáta, a to včetně těch, které jsou případně předmětem jiné advokátní úschovy.